Arboristika

Arboristika (angl.arboriculture) je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromovkríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parkyaleje…).

Arboristika ako taká je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom. Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti arboristiky musí okrem vynikajúcich lezeckých a technických zručností (certifikát odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky) ovládať aj znalosti odborov dendrológiefytopatológiefyziológiemechaniky a pedológie. Potvrdenie o spôsobilosti vykonávať prácu arboristu je možné na území Slovenska získať zvládnutím skúšok ISA Slovensko, alebo získaním medzinárodných certifikátov EAC european treeworker/treetechnicianISA certified arborist alebo FLL zertifizierter Baumkontroleur.

( https://sk.wikipedia.org/wiki/Arboristika )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *