Umenie a veda

Arboristika je umením a vedou zároveň. Kombinuje v sebe zručnosti a  majstrovstvo s poznatkami a faktami. Základom pre pestovanie stromov je teda komplexné pochopenie, ako stromy rastú. Arborista sa učí, ako stromy rastú a ako sa o ne starať tak, aby podporoval ich rast a…

Arboristika

Arboristika (angl.arboriculture) je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…). Arboristika ako taká je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom. Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti…