Umenie a veda

Arboristika je umením a vedou zároveň. Kombinuje v sebe zručnosti a  majstrovstvo s poznatkami a faktami. Základom pre pestovanie stromov je teda komplexné pochopenie, ako stromy rastú.

Arborista sa učí, ako stromy rastú a ako sa o ne starať tak, aby podporoval ich rast a vývoj. Podobne ako aj praktický lekári, aj pestovatelia stromov využívajú poznatky o raste a vývoji stromov, aby diagnostikovali problémy, posúdili potenciál stromu a predpísali liečbu.

(Učebnica arboristiky, IBSN 978-80-970258-3-0 )

Arboristika

Arboristika (angl.arboriculture) je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromovkríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parkyaleje…).

Arboristika ako taká je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom. Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti arboristiky musí okrem vynikajúcich lezeckých a technických zručností (certifikát odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky) ovládať aj znalosti odborov dendrológiefytopatológiefyziológiemechaniky a pedológie. Potvrdenie o spôsobilosti vykonávať prácu arboristu je možné na území Slovenska získať zvládnutím skúšok ISA Slovensko, alebo získaním medzinárodných certifikátov EAC european treeworker/treetechnicianISA certified arborist alebo FLL zertifizierter Baumkontroleur.

( https://sk.wikipedia.org/wiki/Arboristika )