Úvodná stránka

Vitajte v našom online priestore!  

       Sme malá rodinná arboristická firma aktuálne pôsobiaca prevažne v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. V rámci subdodávateľských vzťahov dlhodobo pracujeme zo skúsenými arboristami zo západného a stredného Slovenska.  Našou víziou je robiť osvetu arboristiky, teda odbornej starostlivosti o zeleň. Tiež pomáhať súkromným aj verejným subjektom pri starostlivosti o zeleň s ohľadom na dlhodobú perspektívu.  Máme snahu rozumne vysádzať, ošetrovať a v poslednom rade asanovať stromy, tak aby sa, pri zachovaní bezpečnosti,  mohli z aktuálnych stromov tešiť aj naše vnúčatá.