Arboristi srdcom

        Sme firma špecializujúca sa na arboristiku, ktorá poskytuje svoje služby predovšetkým v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Spolupracujeme s vybranými arboristami v rámci našich subdodávateľských vzťahov, čo ukazuje našu prioritu v odbornosti. Účasť v ISA Slovensko tiež demonštruje našu snahu o udržanie si odborného profilu. 

Buk previsnutý

        Našou snahou je nielen poskytovanie prvotriednej starostlivosti o zeleň, ale aj šírenie osvety v oblasti arboristiky. Sme odhodlaní podporovať súkromné a verejné subjekty v udržateľnej starostlivosti o zeleň, pričom kladieme dôraz na dlhodobú udržateľnosť a ekologický prístup.

Ošetrenie 300 ročnej lipy.

        Prístup k výsadbe, ošetrovaniu a výrubu stromov je založený na najnovších poznatkoch a postupoch, s prioritou bezpečnosti a zachovania biodiverzity. Sme si vedomí dôležitosti, aby aj nasledujúce generácie mohli ťažiť z krásy a výhod stromov.