Úvodná stránka

Vitajte na našej webovej stránke!  

Našou prácou a koníčkom zároveň je starostlivosť o stromy od  ich úplného začiatku cez ich život, až po ich koniec.  Našou víziou je sadiť stále viac stromov, vzhľadom na ich nenahraditeľnú pomoc pre ľudstvo. 

Aktuálne poskytujeme tieto služby

. Výsadba stromov
. Ošetrovanie stromov
. Istenie korún stromov
. Výrub stromov
. Odvoz drevného odpadu
. Kosenie zanedbaných porastov

Galéria.

Blog

Prekvapenie

Dnes sme mali urobiť zdravotný rez na väčšom Agáte vo vnútrobloku obytného domu. Keď sme prišli na miesto našli sme na prvý pohľad utešený a majestátny strom, ktorý síce mohol byť zasadený ešte o kúsok ďalej od budovy, no naprie tomu dominoval na malom nádvorí. Pri pohľade z bližšia sme však pochopili že strom má …

Umenie a veda

Arboristika je umením a vedou zároveň. Kombinuje v sebe zručnosti a  majstrovstvo s poznatkami a faktami. Základom pre pestovanie stromov je teda komplexné pochopenie, ako stromy rastú. Arborista sa učí, ako stromy rastú a ako sa o ne starať tak, aby podporoval ich rast a vývoj. Podobne ako aj praktický lekári, aj pestovatelia stromov využívajú …

Arboristika

Arboristika (angl.arboriculture) je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…). Arboristika ako taká je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom. Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti arboristiky musí okrem vynikajúcich lezeckých a technických zručností (certifikát odbornej spôsobilosti pre …