Služby

Ponúkame komplexné arboristické služby

Hodnotenie stavu stromov

Pri dendrologickom hodnotení stromov sa sústreďujeme na niekoľko kľúčových faktorov. Najprv dôkladne pozorujeme stromy, hľadajúc akékoľvek známky problémov ako hnilobu, odumreté konáre alebo zranenia kôry. Potom sa zaoberáme ich zdravotným stavom, či už ide o prítomnosť chorôb, škodcov alebo iné zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť ich životnosť.

Stabilita je tiež veľmi dôležitá. Musíme posúdiť, či sú stromy schopné odolať vonkajším vplyvom ako je záťaž vetrom alebo snehom. Zohľadňujeme aj kvalitu pôdy a okolitého prostredia, pretože to môže mať významný vplyv na zdravie a rast stromov.

Pozornosť venujeme aj histórii konkrétneho stromu a jeho stanoviska, ako aj historii terénnych úprav a iných zmien v jeho okolí, aby sme lepšie pochopili ich súčasný stav a prognózu na budúcnosť. A nemôžeme zabudnúť ani na možné riziká a nebezpečenstvá, ktoré môžu stromy predstavovať pre ľudí alebo majetok.

Na základe našich pozorovaní a analýz môžeme potom poskytnúť odporúčania týkajúce sa údržby, starostlivosti alebo potenciálnej potreby odstránenia stromov. Dendrologické hodnotenie je pre nás kľúčovým nástrojom na zabezpečenie bezpečnosti a udržania zdravia stromov.