.

Ošetrovanie stromov

V našej praxi sa zameriavame najmä na ošetrovanie stromov rastúcich v mestách, v blízkosti budov, okrasných a rekreačných záhrad. Skrátka, všade tam kde môže strom kolidovať s človekom. V prirodzenom lese strom nepotrebuje žiadni ľudský zásah. Naopak v kultúrnych, človekom vytvorených parkoch a záhradách, sú stromy často krát vystavované neprirodzeným podmienkam s ohľadom na estetické, funkčné, bezpečnostné a priestorové požiadavky človeka. Pre udržanie takýchto stromov je mnohokrát nevyhnutná odborná starostlivosť. Odborník musí vedieť dlhodobo skĺbiť požiadavky človeka s požiadavkami stromu. Čím kvalitnejšia je kvalitnejšia výsadbová a po výsadbová starostlivosť, tým ľahšie sa tieto požiadavky dajú skĺbiť. Ošetrenie stromov sa dá rozdeliť do nasledovných úkonov.

bezpečnostný rez

Bezpečnostný rez:

Tento rez je jedným zo základných arboristických úkonov. V tomto prípade arborista odstraňuje časti stromu ktoré predstavujú bezprostredné bezpečnostné riziko. (Suché, nalomené a extrémne preťažené konáre)